Wettelijke bepalingen

Deze site is uitgegeven door: CAMPING LES ILES La pointe du Bile – 56760 Pénestin – FRANCE Tel: +33 (0)2 99 90 30 24 SAS Camping Les Iles met een kapitaal van € 76 224,51 APE 5530Z – TVA intracommunautair FR 72 877080325 SIRET: 87708032500013   Publicatie Manager: David LETELLIER   Deze site is ontworpen door: INTERAVIEW PRODUCTION Creatie van camping websites 82, avenue du Général Patton – 49000 ANGERS – FRANCE Tel: +33 (0)2 41 19 92 18 Web: www.interaview.com – Email: commercial@interaview.com   Recht op gebruik en reproductie: De merken en logo’s die op deze site staan zijn geregistreerde handelsmerken. Er is geen enkel gebruiksrecht van toepassing op deze merken en ze kunnen dus niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, op straffe van vervalsing. Het downloaden, kopiëren en printen van alle informatie op deze site is alleen toegestaan als: – het voor privé gebruik is, het mag onder geen beding voor commerciële doeleinden dienen; – de informatie niet wordt veranderd; – er op alle kopieën het copyright van camping Les Iles wordt vermeld Ieder ander gebruik dat niet niet uitdrukkelijk is toegestaan of een volledige of gedeeltelijke vertegenwoordiging van deze site, op welke manier dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van camping Emeraude en strafbaar volgens de artikelen L 355-2 en de Franse wet op intellectueel eigendom (Code de la Propriété Intellectuelle).   Foto kredieten: Camping Les Iles Interaview Shutterstock Dierenpark van Branféré: S.Metsatedem , G.Delezir, M.Gross

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Le Camping Les Îles houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.
Le Camping Les Îles voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).
Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan Le Camping Les Îles persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Le Camping Les Îles is de ontvanger van de gegevens.
In elk geval stuurt Le Camping Les Îles persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

  • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
  • Le Camping Les Îles deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
  • Le Camping Les Îles aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
  • Le Camping Les Îles door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

 

Le Camping Les Îles kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt Le Camping Les Îles gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden van de Site en het persoonlijk aan de gebruiker aanpassen van de Site
  • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),
  • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),

 

Le Camping Les Îles verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van Le Camping Les Îles en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van Le Camping Les Îles.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:
voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;
De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

Le Camping Les Îles heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.
Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.
Maar Le Camping Les Îles heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

reservation@camping-lesiles.fr

Of per brief naar het volgende adres

Camping Les Îles *****
La pointe du Bile
56760 Pénestin

 

Le Camping Les Îles verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

  • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
  • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
  • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

 

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de CookiesWijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies voor sociale mediaFacebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.